top of page

Privacy Statement

Als een betrouwbare speler in de wondere wereld van marketing en communicatie hebben we bij bvba Bazardart een voorbeeldfunctie als het op privacy en bescherming van persoonlijke gegevens aankomt. We hechten er dan ook véél belang aan je afdoende te informeren hieronder zodat je perfect weet waar, door wie, waarom en hoe je gegevens gebruikt en beschermd worden. Heb je na het lezen toch nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. Of spring gewoon binnen, we hebben koffie. Opgelet, door het gebruik van deze website ga je uitdrukkelijk akkoord met deze bijhorende privacy verklaring, inclusief de manier(en) waarop we jouw data capteren, verwerken en gebruiken.

 

Onze plaats in het grotere geheel

Als marketing en communicatie onderneming verwerken we hoofdzakelijk (persoonlijke) gegevens in opdracht van onze klanten. In GDPR termen noemen ze dat een ‘Verwerker’. Bvba Bazardart is dus in het merendeel van de gevallen géén eigenaar van die persoonlijke data. Voor elk van die verwerkingen hebben we een ‘Verwerkingsovereenkomst’ opgemaakt tussen bvba Bazardart en de opdrachtgever, en in voorkomend geval ook tussen Bvba Bazardart en haar onderaannemers. In zo’n overeenkomst staat opgelijst welke persoonlijke data partijen mogen verwerken (en welke niet), het doel van die verwerkingen, hoe lang de gegevens bijgehouden worden, en welke beveiligingsmaatregelen elke partij moet nemen. Uiteraard zorgen we ervoor dat jouw gegevens niet zomaar kunnen gedeeld worden tussen onze opdrachtgevers, én zorgen we voor een veilige opslag in de cloud.

 

Je gegevens bij bvba Bazardart zelf

Naast het werk dat we uitvoeren voor onze klanten kom je uiteraard op deze pagina terecht door onze website te doorzoeken. Misschien was je benieuwd naar onze privacy aanpak, of misschien word je gewoon wild van begrijpbare juridische teksten. Hoe dan ook – we schenken graag klare koffie.

 

Welke gegevens verwerken we?

Bvba Bazardart kan (onder andere) deze persoonlijke gegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens

 • Financiële bijzonderheden

 • Persoonlijke kenmerken

 • Fysieke kenmerken

 • Leefgewoonten

 • Gezinssamenstelling

 • Vrijetijdsbesteding en interessen

 • Lidmaatschappen

 • Consumptiegewoonten

 • Woningkenmerken

 • Opleiding en vorming

 • Beroep en betrekking

 • Rijksregisternummer

 • Beeld- en geluidsopnamen

Daarnaast verzamelt Bvba Bazardart ook anonieme informatie over je gebruik van deze website. Welke secties je bezoekt, hoe lang en wanneer, welke browser of device type je daarvoor gebruikt, en mogelijks je IP adres of ISP (Internet Service Provider). Bvba Bazardart kan jou op basis van deze verschillende persoonlijke gegevens echter niet identificeren. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de optimalisatie en continue verbetering van deze website en onze diensten.

 

Hoe komen we aan die gegevens?

Afhankelijk van je relatie met bvba Bazardart zal je andere categorieën van persoonlijke data aan ons bezorgen. Van klanten hebben we uiteraard de financiële bijzonderheden, van onze eigen medewerkers kennen we de uiteraard bv. de gezinssamenstelling en het rijksregisternummer, van jou als reguliere website bezoeker kennen we deze specifieke bijzonderheden uiteraard niet. Eén ding staat vast – je hebt ons de gegevens die we over jou hebben zelf verstrekt, óf we hebben je gegevens publiek beschikbaar gevonden.

 

Waarvoor gebruiken we al die gegevens?

Ook hier weer, afhankelijk van de aard van je relatie met bvba Bazardart gaan we die gegevens gebruiken om:

 • Onze overeenkomst of afspraak uit te voeren;

 • Je ondersteuning of support geven;

 • Je direct marketing acties, relevante nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen, … te bezorgen volgens je ingestelde voorkeuren;

 • Statistieken op te maken, klantentevredenheid te meten, …;

 • Onze website te optimaliseren en bijsturen;

 • Onze wettelijke verplichtingen na te komen;

 

Wie heeft inzage in die gegevens?

Jij natuurlijk. Zolang de gegevens over jou gaan, kan je via eenvoudige vraag een kopie ontvangen van de data die we over jou hebben. We zullen je data ook in geen enkel geval doorgeven aan derden, tenzij dit kadert in de uitvoering van onze diensten.

Simpel voorbeeld: Als we je een direct mail versturen, dan doen we dat via een software toepassing. Logischerwijs geven we dus jouw data (in casu je e-mailadres) door aan die softwaretoepassing. Als we jouw loon berekenen, dan geven we jouw data door aan het sociaal secretariaat, en ook dat is een derde partij.

Eenvoudig gesteld – we geven jouw data nooit door aan derden, tenzij …

 1. met jouw expliciete toestemming;

 2. het nodig is om onze overeenkomst uit te voeren, én we met die derde partij een DPA ofte Data Processing Agreement hebben afgesloten waarin wordt afgesproken wat kan, mag en moet met jouw data;

 3. we daartoe wettelijk verplicht zijn of worden.

Bij gebruik van derden, en in het bijzonder bij het inzetten van zogenaamde Saas (Software-as-a-Service) diensten buiten de EU, hechten we veel belang aan partijen die een Privacy Shield kunnen voorleggen, of waar we met de officiële EU modelcontracten kunnen werken.

 

Bewaring van jouw gegevens

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Data minimalisatie is één van onze focuspunten, en hoe minder gegevens we moeten beveiligen, hoe eenvoudiger onze opdracht. We houden dus je gegevens slechts bij voor zover dat noodzakelijk of relevant is.

 

Je rechten

Je hebt als relatie van bvba Bazardart uiteraard verschillende rechten die je kan laten gelden. We sommen ze even op voor je:

 • recht op toegang

 • recht op rectificatie

 • recht op schrapping

 • recht op beperking van verwerking

 • recht op overdraagbaarheid

 • recht op verzet teven de verwerking

 

Je kan je rechten uitoefenen door gebruik te maken van ons ‘rechtenportaal’. Op die manier zijn we er zeker van dat geen enkele vraag verloren gaat door de mazen van het net, en zorgen we ervoor dat je vraag bij de juiste persoon terechtkomt. Belangrijk om weten is dat niet alle rechten absoluut zijn. Als jij door de uitoefening van jouw rechten als individu schade zou kunnen toebrengen aan andere individuën, dan wordt eerst de balans opgemaakt zodat je niemand schade toebrengt door die uitoefening. Simpel voorbeeld: Als je ons vraagt om je email adres te verwijderen, dan zullen we jouw adres niet verwijderen, maar wel in een aparte datalijst ‘NIET MEER CONTACTEREN’ bewaren, zodat we ook in de toekomst onder geen enkel beding jou nog contacteren op een manier dat dat niet meer mag. Stel dat we binnen 3 maand merken dat vorige week onze email lijst werd gekopieerd, dan moeten we wettelijk gezien nog altijd in staat zijn om je daarvan op de hoogte te brengen, ook al schreef je je uit. We houden het dus pragmatisch.

 

Beveiligingsmaatregelen

Bvba Bazardart doet er alles aan om jouw gegevens veilig, en volgens de op dat moment gangbare technische en organisatorische technieken, te beschermen tegen verlies, misbruik, toegang of wijziging. We bewaren daarom al onze data in de cloud, en hebben daarvoor met alle dienstverleners de nodige overeenkomsten opgesteld zodat veiligheid steeds voorop staat. Alle devices van onze medewerkers zijn voorzien van encryptie, en we gebruiken waar mogelijk steeds 2 factor authenticatie. Bovenop heeft iedereen toegang tot een paswoord manager om te voorkomen dat paswoorden worden hergebruikt, en om ervoor te zorgen dat paswoorden sterk genoeg zijn.

We weten echter allemaal dat het quasi onmogelijk is om data die doorgegeven wordt via het wereldwijde web voor de volle 100% te beveiligen. Bvba Bazardart kan dus ook nooit garanties bieden voor een absolute bescherming van data, net zo min als eender welk ander bedrijf dat zou kunnen.

 

Toch nog een klacht?

Dat kan. We werken graag mee aan een oplossing. Via dpo@rca.be kan je eenvoudig je vraag stellen (je kan ook gewoon bellen, maar het gebruik van dpo@rca.be garandeert intern bij ons een correcte afhandeling van je vraag). Je kan ook direct je ei kwijt bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook bekend als ‘de privacycommissie'). Zij staan je graag te woord via commission@privacycommission.be of op +32 2 274 48 00. Laatste update: 10/12/2018

Terms & Conditions

 

Gebruik

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bazardart zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bazardart garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bazardart wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Bazardart aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bazardart niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Bazardart behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bazardart of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

 

Wijzigingen

Bazardart behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Cookieverklaring

Wij maken op deze website gebruik van cookies en soortgelijke technieken (zoals pixels). Noodzakelijke en functionele cookies zijn onmisbaar om de website te doen werken en jou als gebruiker de gewenste service te leveren. Performantie-cookies geven ons de mogelijkheid onze website te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Hierbij combineren wij kijkgedrag en andere gegevens die je bij ons achterlaat wanneer je klant bent van Bazardart. Wij schakelen hiervoor ook cookies van derde partijen in, zoals Google Analytics, DoubleClick, Hubspot en Hotjar. Samen met enkele partners (zoals Facebook) plaatsen we ook tracking cookies, om advertenties, aanbiedingen en andere content op onze website, en die van onze partners, af te stemmen op je interesses en persoonlijke voorkeuren. Tracking cookies volgen je internetgedrag binnen en buiten deze website.

bottom of page